Θήκες για χαρτιά υγείας

Είπαμε, στο ποδήλατο τα πάντα ανακυκλώνονται ή καλύτερα μετασκευάζονται….
Ακόμη και σε θήκες στο «μέρος»…

Εικόνες στο άρθρο Recycled Toilet Roll Holders – All from Bike Parts of course του Two Wheels Better.