Βέλτιστη Πίεση Ελαστικών (Δρόμου)

Η βέλτιστη πίεση ελαστικών υπολογίζεται από το φάρδος των ελαστικών, το μεικτό βάρος του ποδηλάτου και το πως είναι κατανεμημένο, σε ποσοστό, το βάρος πάνω στο ποδήλατο (τσάντα στο τιμόνι, σχάρα στον πίσω τροχό κ.α.).

Σε θεωρητικό επίπεδο, χωρίς κάποια προσθήκη το βάρος του ποδηλάτου η θεωρητική κατανομή είναι 45:55 ενώ για μεγάλα βάρη το ποσοστό στον πίσω τροχό αυξάνεται.