Περιφέρεια τροχού

Η περιφέρεια του τροχού χρειάζεται συνήθως για να ρυθμιστούν σωστά τα κοντέρ ή και πιο εξειδικευμένοι υπολογιστές ποδηλάτων.
Επίσης χρειάζεται για να υπολογιστεί το “πάτημα”. Η πιο ακριβής μέθοδος για τον εκάστοτε τροχό είναι το να μετρηθεί με χάρακα η διάμετρος του (μαζί με το ελαστικό) και να πολλαπλασιαστεί με το 3,14.

Ο παρακάτω υπολογισμός βασίζεται στα ISO standards των τροχών και των ελαστικών, άρα δεν μπορεί να έχει ακρίβεια χιλιοστού για το εκάστοτε ποδήλατο.