Υπολογισμός αναπτύγματος (πάτημα) ποδηλάτου

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΓΜΑΤΟΣ

*Η περιφέρεια του τροχού υπολογίζεται
πολλαπλασιάζοντας την διάμετρο του τροχού
(και το φουσκωμένο ελαστικό)  με το 3,14.

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΠΤΥΓΜΑΤΩΝ
(ΕΟΠ – Έκδοση 9.01 – 2014)
 ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΓΙΣΤΟ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΟ
ΑΝΑΠΤΥΓΜΑ
ΑΝΔΡΕΣ (ΕΛΙΤ / ΝΕΟΙ) – ΓΥΝΑΙΚΕΣ – ΒΕΤΕΡΑΝΟΙ ΕΛΕΥΘΕΡΟ
ΕΦΗΒΟΙ – ΝΕΑΝΙΔΕΣ 7,93 μ.
ΠΑΙΔΕΣ ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ 7,01 μ.
ΠΑΜΠΑΙΔΕΣ – ΠΑΝΚΟΡΑΣΙΔΕΣ 6,10 μ.
(ρυθμιζόμενο)
ΜΙΝΙ ΜΕΓΑΛΑ & ΜΙΚΡΑ 5,69 μ.
(ρυθμιζόμενο)