Τέσσερις μεγάλοι φόβοι μίας αστικής ποδηλάτισσας

Οι πρώτες πεταλιές ενός, ας χρησιμοποιήσουμε τον όρο, «αστικού» ποδηλάτη περιέχουν αρκετό προβληματισμό για το άγνωστο.

Στο άρθρο «Πήρα μία τρομάρα…» στο Skirtride.gr η Μαρία εκθέτει τους 4 μεγαλύτερους φόβους της στο δρόμο και πως τους έχει αντιμετωπίσει.