Πώς τα ποδήλατα στέκονται όρθια από μόνα τους;

To κανάλι στο  YouTube MinutePhysics έχει αναλάβει να εξηγήσει το πως τα ποδήλατα ενώ δεν μπορούμε να τ’ αφήσουμε όρθια όταν είναι ακίνητα, όταν τα δίνουμε μία ώθηση, τα αφήνουμε και πηγαίνουν πηγαίνουν πηγαίνουν…..

Η ίδια ανάλυση μπορεί να χρησιμοποιηθεί γιατί δεν μπορούμε να σταθούμε πάνω τους με πολύ χαμηλή ταχύτητα και πρέπει να πατήσουμε το πόδι κάτω.