Ημερίδα: «Η επόμενη μέρα της Ποδηλατικής Παιδείας στην Ελλάδα»

Η Ποδηλατική Παιδεία είναι ένας από τους σημαντικούς τομείς στους οποίους η χώρα μας υστερεί σε σχέση με τις ποδηλατικά προηγμένες χώρες της Ευρώπης.Τόσο οι χώρες με εδραιωμένη παράδοση στην ποδηλατική μετακίνηση, όσο και οι χώρες που τώρα προσπαθούν να την δημιουργήσουν, κάνουν συνειδητές προσπάθειες ώστε παιδιά και ενήλικοι να έχουν πρόσβαση σε ποιοτική ποδηλατική εκπαίδευση.

Οι Σύλλογοι του Δικτύου κάνουν προσπάθειες, με τον τρόπο του ο καθένας, να καλύψουν το κενό.
Σκοπός της ημερίδας είναι να συνεχίσουμε προς αυτή την κατεύθυνση συντονισμένα, ενώνοντας όλες μας τις δυνάμεις, αλλά και τις δυνάμεις άλλων φορέων.

Η Ημερίδα διοργανώνεται από το Δίκτυο Σωματείων Αστικής Ποδηλασίας με σκοπό τον συντονισμό των δράσεών μας για την Ποδηλατική Παιδεία και την χάραξη κοινής στρατηγικής.

Πρόγραμμα και πληροφορίες για την ημερίδα θα βρείτε στον ιστότοπο της ΠΟΔΗΛΑΤΙΚΗς ΑΠΟ-ΔΡΑΣΗς.