Δίκτυα ποδηλατοδρόμων

Όχι στην Ελλάδα. Στην Ευρώπη!

Στο Λονδίνο έχουν σχεδιαστεί, υλοποιηθεί και επεκτείνονται τα λεγόμενα «Super Highways» για ποδήλατα με ανάλογους ηλεκτρονικούς οδηγούς χωρισμένους σε περιοχές.

Στη Γερμανία έχει σχεδιαστεί και παραδοθεί μέρος ποδηλατικής «Autobahn», μήκους 100 χιλιομέτρων, όπου θα συνδέει το Duisburg με το Hamm και τις ενδιάμεσες τους πόλεις.

Η Νορβηγία σκοπεύει να επενδύσει πάνω από ένα δισεκατομμύριο δολάρια για την δημιουργία ποδηλατοδρόμων σε εννέα πόλεις της.

Στην Ιταλία υπάρχουν ήδη έξι διεθνείς ποδηλατόδρομοι και άπειροι εθνικοί και τοπικοί.

 Στην Ελλάδα, ακόμα από τον δρόμο…