8ο Διεθνές Συνέδριο για την Έρευνα στις Μεταφορές στην Ελλάδα

Ο Σύλλογος Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων (Σ.Ε.Σ.) και το Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών (ΙΜΕΤ/ΕΚΕΤΑ) διοργανώνουν το «8ο Διεθνές Συνέδριο για την Έρευνα στις Μεταφορές στην Ελλάδα» με κεντρικό θέμα: «Το μέλλον των Μεταφορών: Ένα όραμα για το 2030» το οποίο θα διεξαχθεί στο Συνεδριακό Κέντρο του ΕΚΕΤΑ, στη Θέρμη Θεσσαλονίκης, στις 28 και 29 Σεπτεμβρίου 2017.

Στόχοι του Συνεδρίου είναι η παρουσίαση των πεπραγμένων και αποτελεσμάτων της πρόσφατης και τρέχουσας ερευνητικής δραστηριότητας στο πεδίο των μεταφορών στην Ελλάδα και διεθνώς, η συσχέτιση έρευνας και πολιτικής των μεταφορών, η ανταλλαγή απόψεων σε θέματα έρευνας στον τομέα των μεταφορών, σε εθνικό και διεθνές επίπεδο και η διαμόρφωση συμπερασμάτων και προτάσεων για το μέλλον των μεταφορών και συγκοινωνιακών υποδομών στη χώρα.

Η κανονική εγγραφή στο συνέδριο κοστίζει 200€ για πληρωμή μέχρι τις 31/08 και 250€ από 01/09 και η φοιτητική 50€ και περιλαμβάνει:

  •  Συμμετοχή και παρακολούθηση εργασιών Συνεδρίου.
  • Έντυπο υλικό Συνεδρίου (Τελικό Πρόγραμμα, Πρακτικά σε ηλεκτρονική μορφή, κλπ.).
  • Για τους Συγγραφείς: έως δύο τελικές εργασίες στο Τελικό Πρόγραμμα και τα Επίσημα Πρακτικά του Συνεδρίου.
  • Διαλείμματα καφέ και φαγητού κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου.
  • Δεξίωση Υποδοχής στις 27/09.
  • Συμμετοχή στο Επίσημο Δείπνο του Συνεδρίου στις 28/09.
  • Πιστοποιητικό Συμμετοχής.

Περισσότερες πληροφορίες για το συνέδριο του 2017 θα βρείτε στο http://www.ictr.gr/ και υλικό από τα προηγούμενα στο http://ictr.imet.gr/PastCongresses/tabid/79/language/el-GR/Default.aspx