3η Ιουνίου – Παγκόσμια Ημέρα Ποδηλάτου

Τα Ηνωμένα Έθνη, στις 15 Μαρτίου 2018,  κατά την διάρκεια της 72ης τακτικής  γενικής συνέλευσης, στην πόλη της Νέας Υόρκης και με θέμα  της ημερήσιας διάταξης της: Αθλητισμός για την ανάπτυξη και την ειρήνη: οικοδόμηση ενός ειρηνικού και καλύτερου κόσμου μέσω του αθλητισμού και της ολυμπιακής ιδέας, (το παρακάτω κείμενο είναι απόσπασμα – από το αγγλικό κείμενο – από το 11ο θέμα της ημερησίας διάταξης της εν λόγω γενικής συνέλευσης ).

Αναγνωρίζοντας το ρόλο των Ηνωμένων Εθνών και του προγράμματος  υποστήριξης των κρατών μελών, κατόπιν αιτήματος, για την προώθηση της κοινωνικής ζωής  την ανάπτυξη μέσω του αθλητισμού και της φυσικής αγωγής, συμπεριλαμβανομένης της ποδηλασίας.

Τονίζοντας τον εξαιρετικά σημαντικό ρόλο του παραγωγικού δημόσιου-ιδιωτικού τομέα  (εταιρικές σχέσεις) για τη χρηματοδότηση προγραμμάτων για τη διοργάνωση αγώνων ποδηλάτου για την προώθηση της ειρήνης και την ανάπτυξη, τη διατήρηση του περιβάλλοντος, τη θεσμική ανάπτυξη και φυσική και κοινωνική υποδομή.

Σημειώνοντας ότι πρέπει να είναι σημαντικοί διεθνείς και τοπικοί αγώνες ποδηλασίας οργανωμένοι με πνεύμα ειρήνης, αμοιβαίας κατανόησης, φιλίας, ανοχής και απαράδεκτη  κάθε μορφής διάκριση αποφάσισαν τα παρακάτω :

1. Αποφασίζει να ανακοινώσει την Παγκόσμια Ημέρα Ποδηλάτων στις 3 Ιουνίου.

2. Καλεί όλα τα κράτη μέλη, οργανώσεις του συστήματος των Ηνωμένων Εθνών και άλλους αρμόδιους διεθνείς οργανισμούς, διεθνείς, περιφερειακούς και εθνικούς αθλητικούς αγώνες οργανώσεις, την κοινωνία των πολιτών, συμπεριλαμβανομένων των μη κυβερνητικών οργανώσεων και του ιδιωτικού τομέα και όλους τους άλλους σχετικούς ενδιαφερόμενους να συνεργαστούν για την προώθηση της  παγκόσμιας ημέρας  του  ποδηλάτου, για να γιορτάσουμε την Ημέρα αυτή

3. Ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή στο ποδήλατο  σύμφωνα με οριζόντιες αναπτυξιακές στρατηγικές και να συμπεριλάβει το ποδήλατο σε διεθνές, περιφερειακές, εθνικές και υπέρ-εθνικές αναπτυξιακές πολιτικές και προγράμματα, όπου θεωρούν κατάλληλα .

4. Παροτρύνει επίσης τα κράτη μέλη να βελτιώσουν την οδική ασφάλεια και να την ενσωματώσουν σε βιώσιμο σχεδιασμό και σχεδιασμό υποδομών κινητικότητας και μεταφορών, ιδίως μέσω πολιτικών και μέτρων για την ενεργητική προστασία και προώθηση των πεζών την ασφάλεια και την ποδηλατική κινητικότητα, ενόψει ευρύτερων αποτελεσμάτων στον τομέα της υγείας, και ιδίως της πρόληψη των τραυματισμών και των μη μεταδοτικών ασθενειών.

5. Ενθαρρύνει τους ενδιαφερόμενους να τονίσουν και να προωθήσουν τη χρήση του ποδηλάτου ως μέσο για την προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης, συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης της εκπαίδευσης τη σωματική αγωγή, για τα παιδιά και τους νέους, την προώθηση της υγείας, την πρόληψη την προώθηση της ανεκτικότητας, την αμοιβαία κατανόηση και τον σεβασμό και τη διευκόλυνση της κοινωνικής ζωής την ένταξη και την κουλτούρα της ειρήνης.

6. Ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να υιοθετήσουν τις βέλτιστες πρακτικές και τα μέσα προώθησης το ποδήλατο μεταξύ όλων των μελών της κοινωνίας και στο πλαίσιο αυτό, χαιρετίζει τις πρωτοβουλίες να οργανωθούν  βόλτες με ποδήλατο σε εθνικό και τοπικό επίπεδο ως μέσο ενίσχυσης της σωματικής και ψυχικής  υγείας και την ενίσχυση  ευημερίας και την ανάπτυξη μιας κουλτούρας ποδηλασίας στην Ευρωπαϊκή  κοινωνία; A / 72 / L.43 18-04055 3/3

7. Zητεί από τον Γενικό Γραμματέα να φέρει το παρόν ψήφισμα  στην προσοχή των κρατών μελών και των οργανώσεων του  όλου συστήματος των Ηνωμένων Εθνών.

8. Υπογραμμίζει ότι το κόστος όλων των δραστηριοτήτων που ενδέχεται να προκύψουν από το πρόγραμμα, η υλοποίηση του παρόντος ψηφίσματος πρέπει να καλυφθεί από τις εθελοντικές συνεισφορές.

 

Το πρωτοείδαμε στο Women’s Cycle.