ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΓΜΑΤΟΣ


*Η περιφέρεια του τροχού υπολογίζεται
πολλαπλασιάζοντας την διάμετρο του τροχού
(και το φουσκωμένο ελαστικό)  με το 3,14.

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΠΤΥΓΜΑΤΩΝ
(ΕΟΠ - Έκδοση 9.01 - 2014)
 ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΓΙΣΤΟ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΟ
ΑΝΑΠΤΥΓΜΑ
ΑΝΔΡΕΣ (ΕΛΙΤ / ΝΕΟΙ) - ΓΥΝΑΙΚΕΣ - ΒΕΤΕΡΑΝΟΙ ΕΛΕΥΘΕΡΟ
ΕΦΗΒΟΙ - ΝΕΑΝΙΔΕΣ 7,93 μ.
ΠΑΙΔΕΣ ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ 7,01 μ.
ΠΑΜΠΑΙΔΕΣ - ΠΑΝΚΟΡΑΣΙΔΕΣ

6,10 μ.
(ρυθμιζόμενο)

ΜΙΝΙ ΜΕΓΑΛΑ & ΜΙΚΡΑ 5,69 μ.
(ρυθμιζόμενο)